La Vie Est Belle

Located in Sonstraal Heights

Walking distance of Cobble Walk Shopping Centre


La Vie Est Belle Retirement Village opened their doors at the end of 2004 and is located in Sonstraal Heights, Durbanville, within walking distance and is near Cape Gate Medi-Clinic and Shopping Centre. This modern Retirement Village offers 2 and 3 bedroom houses (Separate Title), Bachelor, 1 and 2 bedroom apartments and Assisted Living apartments (Sectional Title).


Services & Facilities available

 • 2 Compulsory lunches per person per month
 • DSTV hotel packages
 • Bowling green
 • Pool
 • Library
 • Hair Salon
 • Transport (outsourced)
 • Excursions & activities: Klaradyn tours, card games, social club
 • Braai
 • Church Services
 • Clinic Services
 • 24 hours Assistant Living section
Geleë in Sonstraal Hoogte

Loopafstand van Coble Walk Winkelsentrum


La Vie Est Belle Aftreeoord het hul deure oopgemaak aan die einde van 2004 en is geleë in Sonstraal Hoogte, Durbanville, binne loopafstand van Coble Walk Winkelsentrum en naby Cape Gate Medi Kliniek en Winkelsentrum. Hierdie moderne Aftreeoord bied 2 en 3 slaapkamer huise (Eietitel), Eenmans , 1 en 2 slaapkamer woonstelle en Hulpsorg woonstelle (Deeltitel).


Dienste sluit in

 • 2 Verpligte middagetes per persoon per maand
 • DSTV hotel pakkette
 • Rolbalbaan
 • Swembad
 • Klubhuis met dames kroeg en ontspanningsarea
 • Biblioteek
 • Haarsalon
 • Vervoer (verskaf deur buite persoon)
 • Uitstappies & aktiwiteite :  Klaradyn toere, kaartspele, sosiale klub
 • Braaigeriewe
 • Kerkdienste
 • Kliniekdienste
 • 24 uur verswakte afdeling