St. Johannis Park

Located in Oostersee / Parow

NEW Phase built in the existing St. Johannis Heim Village


The Development will consist of the following SECTIONAL TITLE units:

 • 12 x 1 Bedroom Apartments (incl. basement parking and store room)
 • 24 x 2 Bedroom Apartments (incl. basement parking and store room)
 • 10 x 2 Bedroom Houses

BUY DIRECTLY FROM THE DEVELOPER – NO TRANSFER FEES. The Organization offers various facilities as well as amenities to enable you to function independently and have quality of life with reassurance of a support system on the premises. Our premises are situated near various Hospitals, Shopping Centres, Churches, N1 Freeway and within 15 minutes of the Cape Town International airport.


Services & Facilities available

 • Dining room (meals available 7 days per week – not compulsory)
 • Clinic (weekdays 8h00 – 14h00)
 • 24 hour/ 7 days per week emergency nursing services available
 • Cleaning services available by arrangement at an extra cost
 • Frail care (60 beds) Emergency room reserved for Gardens and Park
 • Intercom system: Gardens connected to the nursing station in Frail Care.
 • Transport to shopping center’s once a week
 • Library open at all times
 • Hairdresser once a week
 • Swimming pool and Braai area
 • Church Services & Bible study groups
 • Social activities: exercise classes, bingo and other games; all activities are planned ahead on a monthly basis. Programme is printed and distributed throughout the organization.
 • Massages and Physiotherapy by appointment
 • Foot Clinic once a month, by appointment
 • Home Based Care (conditions applicable)
 • 24 Hour security
 • Walking paths
 • Maintenance services available: (Outside) included (Inside) services are available at a cost
 • DSTV or Deukom packages are for the individual accounts
 • Panic buttons are available on request – charged to the individuals
 • Panic buttons available on request at a cost
Geleë in Oostersee / Parow

NUWE uitbreiding in die bestaande ST. JOHANNIS HEIM AFTREE-OORD.


Die Ontwikkeling sal uit die volgende DEEL TITEL eenhede bestaan:

 • 12 x 1 Slaapkamer woonstelle (Kelder parkeerstaanplek? en stoorkamer ingesluit)
 • 24 x 2 Slaapkamer woonstelle (Kelder parkeerstaanplek? en stoorkamer ingesluit)
 • 10 x 2 Slaapkamer Huise

KOOP DIREK VAN DIE ONTWIKKELAAR – GEEN OORDRAGSKOSTES. Die organisasie bied verskeie fasiliteite, sowel as geriewe om jou in staat stel om onafhanklik te funksioneer en gehalte van die lewe met die gerusstelling van 'n ondersteuning stelsel op die perseel. Ons perseel is geleë naby verskeie hospitale, Winkel sentrums, Kerke, N1 snelweg en binne 15 minute van die Kaapstad se Internasionale Lughawe.


Dienste & Fasiliteite beskikbaar

 • Eetkamer (etes beskikbaar 7 dae per week - nie verpligtend)
 • Kliniek (weeksdae 8h00 - 14h00)
 • 24-uur / 7 dae per week noodverplegingsdienste beskikbaar
 • Skoonmaak dienste beskikbaar reëling teen 'n ekstra koste
 • Siekeboeg (60 beddens) Nood kamer gereserveer vir inwoners
 • Interkom stelsel
 • Vervoer na winkelsentrums een keer per week
 • Biblioteek ten alle tye oop
 • Haarkapper keer 'n week
 • Swembad en Braai area
 • Kerk dienste & Bybelstudie groepe
 • Sosiale aktiwiteite: oefenklasse, bingo en ander speletjies; alle aktiwiteite word vooraf beplan vir die maand. Program word gedruk en versprei oor die hele organisasie.
 • Masserings en Fisioterapie beskikbaar per afspraak
 • Foot kliniek een keer 'n maand, per afspraak
 • Tuisversorging (voorwaardes van toepassing)
 • 24 Uur sekuriteit
 • Loop paaie
 • Onderhoud dienste beskikbaar: (Buite) ingesluit (Binne) dienste is beskikbaar teen 'n koste
 • DSTV of Deukom pakkette is vir die individuele rekeninge
 • Paniekknoppies is beskikbaar op aanvraag – teen ekstra koste