Welverdiend Retirement Resort

Located in Oak Glen Bellville

Offers all the services and security you need


Relax and enjoy your retirement.  It is designed to ensure quality of life and carefree living.  A comprehensive security system as well as basement parking will add to complete peace of mind.  Units are sold as sectional title apartments with joint ownership of common property. Excellent investment!

Three different apartments are available:
 • Studio apartments
 • One Bedroom apartments
 • Two Bedroom apartments
All units have:
 • A built-in oven and hob (excluding studio apartments)
 • Points for DSTV and air-conditioning
 • Telephone available in Units.
Frail Care
24 Hours nursing services will be available to the 30 bed frail care.  Single bedrooms are available.

Services & Facilities available

 • Dinning room that provide lunches (6 meals per month per person compulsory) as well as other meals if arranged in advance
 • Doctors surgery
 • Hair salon
 • Braai facilities
 • Cleaning Services
 • Laundry Services
 • Home nursing care services
 • Security
 • Library
 • 24 Hour frail care
Geleë in Oak Glen Bellville

Bied al die dienste en sekuriteit wat jy nodig het


Ontspan en geniet jou aftrede. Dit is ontwerp om die kwaliteit van lewe en sorgvrye lewe te verseker. 'N Omvattende sekuriteit stelsel sowel as kelderparkering sal bydra om gemoedsrus te voltooi. Eenhede verkoop as deeltitel woonstelle met gesamentlike eienaarskap van die gemeenskaplike eiendom. Uitstekende belegging!

Drie verskillende grootte woonstelle is beskikbaar:
 • Eenmans woonstelle
 • Een slaapkamer woonstelle
 • Twee slaapkamer woonstelle
Alle eenhede het:
 • 'n Ingeboude oond en kookvlak (uitsluitend Eenmans woonstelle)
 • Punte vir DSTV en lugversorging
 • Telefone in eenhede beskikbaar
Verswakte Afdeling
24 Uur verpleegdienste sal beskikbaar wees in die 30 bed verswakte afdeling. Enkele slaapkamers is beskikbaar.

Dienste

 • Eetkamer wat etes (8 maaltye per maand per persoon verpligtend) sowel as ander etes voorsien indien vooraf gereël.
 • Dokters chirurgie
 • Haarsalon
 • Braai geriewe
 • Skoonmaak dienste
 • Wassery dienste
 • Hulpsorg dienste
 • Sekuriteit
 • Biblioteek
 • 24 Uur verswakte afdeling